Home Page > Overzicht acties

In de afgelopen maanden zijn er talloze initiatieven geweest om geld in te zamelen voor Róan zijn reis naar Amerika. Particulieren en ondernemers, jong en oud, groot en klein…vele mensen hebben een bijdrage geleverd. Woorden schieten tekort om onze dankbaarheid te tonen. Mochten we je niet persoonlijk kunnen hebben bedanken dan willen we dat via deze weg alsnog doen.

We proberen hieronder een overzicht te geven van alle acties die er zijn geweest. Mist jouw initiatief in dit overzicht en wil je dit graag geplaatst zien? Schroom dan niet om ons op de hoogte te stellen.

Duivenbonnenverkopen

Heel veel dank gaat er uit naar de leden van de duivensport in Nederland. Romke is lid van PV Vice Versa en is nauw betrokken bij de duivensport. Vanuit het hele land zijn er initiatieven geweest om de opbrengst van duivenbonnenverkopen te doneren aan onze stichting.

Bij een duivenbonnenverkoop stelt de duiveneigenaar een tegoedbon ter beschikking. Op deze bon kan door anderen worden geboden. De hoogste bieder kan vervolgens bij de betreffende duiveneigenaar jonge duiven of een stel duiveneitjes ophalen.

De verkopen worden georganiseerd en gecoördineerd door duivenclubs of andere duivenplatformen.

In het bijzonder bedanken we de organisatoren van de bonnenverkopen t.b.v. Róan, dankzij hen zijn er enorme bedragen binnengekomen:

PV Vice Versa via duiven.net (Simon Kuipers en Robert Zijlstra) – opbrengst € 5.500-
Forum Het Praathuis i.s.m. Toppigeons.nl (Wim Brom en Piet de Vogel) – opbrengst € 20.275,-
Verkoop via Facebook (Jacco van Grol en wijlen Henk Obee) – opbrengst € 13.800,-

Naast de duivenbonnenverkopen zijn er ook nog enkele andere speciale giften uit de duivenwereld gekomen. Wij bedanken:
Simon op ‘t Hof (verkoop 6 jonge duiven buiten de acties om) – opbrengst € 150,-
Simon en Janny Kuipers doneerden het cadeaugeld voor hun huwelijksjubileum – € 831,-
Arie Dijkstra – gift van € 500,-
PV Us Nocht Oudehorne- gift van € 200,-
Midfondclub Noordoost-Friesland – gift van € 1.608,35

Verkoop armbandjes

We bedanken Christine Dwarshuis.
Zij heeft het initiatief genomen om armbandjes te maken. Deze zijn met hulp van veel mensen verkocht op school, werk en huis aan huis. Er zijn bijna 2000 armbandjes verkocht!
Opbrengst: ruim € 6.200,-

Markt voor Róan

We bedanken Romke en Nancy, Aukje, Karel, Theun en Desmond.
Zij hebben het initiatief genomen om een markt te organiseren. Lees hier het verslag wat zij hebben gemaakt van deze prachtige dag. Ze hebben veel medewerking gehad van een groot aantal lokale, regionale en nationale bedrijven die belangeloos goederen en diensten beschikbaar hebben gesteld. Klik hier voor een overzicht van deze bedrijven.
Opbrengst:  €12.000,-

GBS De Parel

We bedanken personeel, kinderen en ouders van basisschool De Parel in Drachten! Zij hebben meegewerkt aan talloze acties. Zo is er geholpen met het inzamelen van flessen, het verkopen van de armbandjes en werd het schoolplein ter beschikking gesteld voor de markt voor Róan.

Spinningmarathon

We bedanken de Sportsclub Drachten en in het bijzonder Annie Jaasma.
Zij heeft het initiatief genomen om Róan als goed doel aan te dragen voor de jaarlijkse spinningmarathon van de Sportsclub.
Opbrengst: € 510,-

http://www.waldnet.nl/wn/nieuws/41195/Sportmarathon_in_Drachten.html

Fancy Fair

We bedanken de CGK Eben Haëzer en in het bijzonder de jeugdvereniging.
Zij hebben het initiatief genomen om een fancy fair te organiseren. Aan de vooravond werd er een concert gegeven door gospelduo 2surrender. Op zaterdag waren er in en rondom de kerk tal van activiteiten om geld in te zamelen. Een kleine opsomming: auto’s wassen, haarknippen, verkoop diverse (zelfgemaakte) producten.
Opbrengst: € 14.611,25

Collecte FC Groningen

We bedanken FC Groningen en in het bijzonder Astrid Wiersma.
Zij heeft ervoor gezorgd dat we met zestien vrijwilligers voor aanvang van de wedstrijd FC Groningen – Roda JC mochten collecteren in het Euroborg stadion.
Opbrengst: € 1.898,17

Sponsorfietstocht

We bedanken Theo Heerdt, collega van Romke en Corinda.
Hij heeft het initiatief genomen om een sponsorfietstocht te organiseren. Met vele deelnemers is er een tocht afgelegd van ongeveer 55 kilometer.
Opbrengst:

Benefietconcert

We bedanken gospelkoor In His Name en in het bijzonder koorlid Anja Doornenbal.
Zij heeft het initiatief genomen om samen met haar medekoorleden een benefietconcert te organiseren waarbij de opbrengst van een collecte t.b.v. Róan is geweest.
Opbrengst:

Verkoop harten

We bedanken Hieke Veenstra en Ineke Renkema.
Zij hebben het initiatief genomen om zelfgemaakte harten te verkopen t.b.v. Róan.
Opbrengst: € 225,-

Kapperactie

We bedanken Wilma van der Berg en Minke Bouma van kapsalon Your Choice in Kollum.
Zij hebben op een lifestylebeurs geknipt ‘voor het goede doel’ en de opbrengst gedoneerd aan Stichting Go4Róan.
Opbrengst: € 380,-

Klaverjastoernooi

We bedanken Wilmer Woudwijk en Eelco.
Zij hebben het initiatief genomen om een klaverjastoernooi t.b.v. Róan te organiseren.
Opbrengst: € 566,77

Motortoertocht

We bedanken Chopperclub Noord.
Zij hebben het initiatief genomen om een motortoertocht te organiseren.
Opbrengst: ongeveer € 580,-

Wij bedanken ook Shadow Motorclub Noordoost voor hun gift van € 130,-

Sponsorloop Het Mozaïek

We bedanken basisschool Het Mozaïek uit Drachten.
Zij hebben het initiatief genomen om een sponsorloop te organiseren. Onze speciale dank gaat uit naar alle kinderen die hier heel hard hun best voor hebben gedaan!
Opbrengst: € 4.702,-

Run4Róan

We bedanken team Run4Róan en in het bijzonder initiatiefnemer Werner Bergsma.
Hij en zijn teamgenoten hebben meegelopen in de Run4Kika.
Opbrengst: € 700,-

Wandeltocht

We bedanken Froukjen Wiersma en Gerdien Veenstra.
Zij heeft het initiatief genomen om een wandeltocht te organiseren.
Opbrengst: € 500,-

Flesseninzamelacties

Er zijn diverse initiatieven geweest voor flessenacties.
We bedanken in het bijzonder:
Jessica Land -
Esther van Daalen-Visser – € 78,25
Damiën Schoemaker -
Surella Tolsma-Merien/GBS De Parel – € 1.500,-
C1000 Camminghaburen – € 466,-

Acties regio Broeksterwoude

In de regio Broeksterwoude zijn er veel acties geweest voor Róan. Niet alle namen zijn bij ons bekend maar via deze weg willen we een ieder bedanken die een bijdrage heeft geleverd!
CGK Petrusgemeente Broeksterwoude – € 78,70
Huis-aan-huis collecte door mevrouw Bijlsma-Hoeksma – € 1.526,91

Verkoop labeldoekjes

We bedanken Haarroosjes.
Deze webwinkel in handgemaakte baby- en kinderaccessoires heeft per verkocht labeldoekje een euro gedoneerd aan de stichting.
Opbrengst: € 170,-

Actie camping

We bedanken Johannes en Anneke Zijnstra.
Zij hebben op hun vakantieadres met het recreatieteam een bonte avond gehouden. Samen met de opbrengst van een collecte en boekentafelverkoop heeft dit een prachtig bedrag opgebracht.
Opbrengst:  € 1.050,-

By de Boarne

We bedanken de kinderen van basisschool By de Boarne in Boornbergum.
Zij hebben in een week tijd allemaal spontane acties gehouden.
Opbrengst: € 1.000,-

Overige acties

Cupcake actie van Luca – € 60,-
Winter kinderkledingbeurs – € 94,30
Kerstworkshop – € 42,50
Verkoop steigerhouten wandplanken door Gea Ljuca – € 300,-
Goede doelen actie Bornego College Joure – € 1.500,-