Home Page > De Stichting

Kopjes-tijger-en-giraffeRóan naar de VS
Nadat bij Róan in februari 2013 de diagnose ‘neuroblastoom, type 4’ werd vastgesteld, werd duidelijk dat Róan na het volbrengen van zijn behandeling in Nederland zou moeten afreizen naar het Children’s hospital of Philadelphia in de Verenigde Staten voor een aanvullende immunotherapie. Deze therapie neemt in totaal zo’n zes of zeven maanden in beslag. Het is een intensieve therapie die veel bijwerkingen kent en niet ongevaarlijk is. Ook is er telkens de kans op het terugkeren van de ziekte. Gezinsleden hebben elkaars aanwezigheid, liefde en steun tijdens deze maanden daarom hard nodig. Meestal reist het hele gezin af naar de Verenigde Staten waar zij probeert een zo normaal mogelijk gezinsleven te leiden. Dit alles betekent dat er in korte tijd veel moet worden geregeld, zoals: vliegtickets en visa, een huurwoning met inrichting, een auto, scholing voor de kinderen, enzovoort. In Nederland wordt doorgaans onbetaald verlof opgenomen. Omdat de zorgverzekeraar alleen de behandeling in de VS vergoedt, is aanvullende financiering nodig voor alle overige kosten. De meeste gezinnen kiezen ervoor om een streefbedrag te verzamelen door het organiseren van liefdadigheidsacties in hun gemeenschap.

Oprichting van de stichting
Om deze fondsenwerving voor het verblijf en de behandeling in de Verenigde Staten in goede banen te leiden is de stichting Go4Róan opgericht. Op 18 juli 2013 werd op het kantoor van Yvon Notariaat te Drachten de notariële oprichtingsakte met statuten getekend en was de stichting een feit. Korte tijd later is ook deze website in het leven geroepen. In de statuten van de stichting is vastgelegd dat het verzamelde geld alleen besteed mag worden aan het verblijf en de behandeling van Róan in de VS, dan wel ten goede moet komen aan een andere stichting of instelling m.b.t. kinderkanker.

Liefdadigheidsacties
Sindsdien hebben vele lieve mensen; familieleden, vrienden, kennissen, collega’s, schoolkinderen, sportverenigingen, lokale ondernemers, kerkelijke gemeenteleden, en zelfs mensen die tot dan toe nooit van Róan hadden gehoord, het initiatief genomen om kleinere en grotere liefdadigheidsacties op touw te zetten en een steentje bij te dragen. Dankzij hun liefdevolle inzet werd tussen maart en november 2013 het enorme bedrag van ruim € 138.000,- bijeen gebracht.

Verdrietig einde
Op dinsdag 3 december 2013 is Róan met zijn gezinsleden afgereisd naar Philadelphia. Het gezin is veilig in de VS aangekomen, maar helaas heeft Róan zijn behandeling niet mogen starten. Twee dagen na zijn aankomst werd duidelijk dat zijn ziekte in zeer agressieve vorm terug was in zijn lichaam. Tot groot verdriet van alle betrokkenen is Róan op zaterdag 7 december gestorven.

Toekomst
Na de drie fasen van oprichting, fondsenwerving en reisvoorbereiding is de stichting sinds december 2013 versneld in een vierde fase terecht gekomen. Deze fase staat in het teken van het financieel en organisatorisch afsluiten van het oprichtingsjaar 2013, gevolgd door het zoeken van nieuwe doelen voor het verzamelde geld die passend zijn bij de statuten van de stichting en die recht doen aan de liefdevolle intenties van haar schenkers.

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Baukje van der Wal-Groen (voorzitter)
Albert Winkel (secretaris en vicevoorzitter)
Wiepie Wijtsma-Visser (penningmeester)