Home Page > Neuroblastoom > Immunotherapie in de Verenigde Staten

Als Róan alle behandelingen in het UMCG goed doorstaat komt hij in aanmerking voor een zogenaamde immunotherapie in het Children Hospital of Philadelphia. In dit ziekenhuis is veel expertise aanwezig op het gebied van neuroblastoom. De behandeling daar zal ongeveer een half jaar in beslag nemen.

Immunotherapie is een studiebehandeling die op dit moment nog niet in Europa beschikbaar is. De behandeling bestaat uit het toedienen van diverse medicatie. Dit zorgt ervoor dat de tumor niet meer groeit en verspreidt. Daarnaast zorgen de medicijnen ervoor dat tumorcellen worden gevonden en vernietigd. De immuniteit van het lichaam wordt verhoogd in het beenmerg en in het bloed. Witte bloedcellen worden beter aangezet om de tumorcellen te vernietigen. Door de medicatie wordt er ook geprobeerd om resterende neuroblastoomcellen te veranderen in normale cellen zodat deze zich minder snel delen.

De totale combinatie van de bovenstaande medicatie is een effectieve wijze om neuroblastoom bij kinderen te bestrijden. De immunotherapie heeft gezorgd voor revolutionaire resultaten. De behandeling verhoogt de overlevingskansen met ruim 20%. Voorwaarde voor deze behandeling is dat het kind een zogeheten hoog-risico-neuroblastoom heeft, dit is bij Róan het geval.

De immunotherapie is zwaar voor zowel het kind als het gezin. De totale behandeling bestaat uit zes kuren waarin combinaties van verschillende medicijnen worden toegediend. Deze medicijnen kunnen leiden tot veel bijwerkingen. Dit kan resulteren in het vroegtijdig stoppen met de therapie.

De artsen in Nederland bepalen in overleg met Amerikaanse collega’s of een kind deel kan nemen aan de behandeling in Philadelphia. Jaarlijks ondergaan 5 tot 10 kinderen uit Nederland deze behandeling. Meestal zijn er 6 tot 8 Nederlandse gezinnen in Amerika voor de immunotherapie van hun zoon of dochter. Tot nu toe hebben in totaal 225 kinderen uit verschillende landen de therapie gehad.

Zoals het er nu naar uitziet komt de immunotherapie op korte termijn naar Nederland. De voorbereidingen zijn hiervoor in volle gang. Naar verwachting zal voor kinderen waar eind 2013 neuroblastoom wordt geconstateerd de behandeling in Nederland beschikbaar zijn. Voor Róan komt dit echter te laat en is hij dus aangewezen op een behandeling in Philadelphia.

 

 

(bron: www.liekewilleven.nl)